De Chinese Muur: geschiedenis herleeft

Chinese Muur bij Beijing

Weinig bouwwerken spreken zo tot de verbeelding als de Grote Muur in China. Wie een reis naar China maakt zal de Muur zeker willen bezoeken. Maar hoe is de Chinese Muur eigenlijk ontstaan? En waar kun je de Muur bezoeken?

Mao Zedong, hoe hij mijn leven beïnvloed heeft

Mao Zedong in China

Mijn moeder is een dochter van een militair (opa Lin), die in het communistische staatsleger (People’s Liberation Army, PLA) diende. Ze hadden het niet breed, maar als militair was hij met zijn gezin verzekerd van onderdak en voedsel. Mijn vader groeide op in een heel andere werkelijkheid. Hij was de kleinste van zeven kinderen van een zeer arme boerin (oma Fu).